สพป.สกลนคร เขต 1 รับพระราชทานไดอารี่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สพป.สกลนคร เขต 1 รับพระราชทานไดอารี่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 8 มกราคม 2567 นายสท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานไดอารี่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมพระญาณเวที อาคารอำนวยการ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้รับพระราชทานไดอารี่พระราชทาน จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายสท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 นางชรินดา พิมพบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และ นางประภัสสร โกศัลวัฒน์  วุฒิอาสาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไดอารี่แก่ผู้ร่วมปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในโอกาส           ขึ้นปีใหม่ 2567 ซึ่งที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีความมุ่งมั่นน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติในโรงเรียนให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีสุขภาพอนามัยที่ดี  เป็นคนดี มีคุณธรรม อันเป็นพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ข้อมูลโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ภาพและข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์

ภาพทั้งหมด https://photos.app.goo.gl/CNdoMrpLS3q6CoaG9

นางสาวดุสิดา พุทธิไสย