ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดไทรโกบ สพป.พัทลุง เขต 1

วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายอำนาจ สุทิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พร้อมด้วยนายเกียรติโญธินล์ เจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพลี ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาควนขนุน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเรียนการสอน และมอบนโยบาย พร้อมให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดไทรโกบ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งปัจจุบันมีนายจินดา แสงขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรโกบ