สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 19/2562 “สพฐ. 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้” และ แนวทางเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.00 น. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด สพป.ยโสธร เขต 2  ครั้งที่ 2/2562  เพื่อแจ้งข้อราชการการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  พร้อมนี้  ได้ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video conference)  รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 19/2562 “ สพฐ. 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้  โดย พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

และร่วมการประชุมทางไกล (Video conference) การชี้แจงข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึง แนวทางเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดย นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. และ คณะ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ   ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2