สพม.ปัตตานี เปิดงานกิจกรรม “ส.จ. เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่ฐานวิถีชีวิตใหม่” ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร”

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ดร.สุภาพ เต็มรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม “ส.จ. เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่ฐานวิถีชีวิตใหม่” ปีการศึกษา 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานทางวิชาการของโรงเรียน และเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมี นายวิรัตน์ บุญจันทร์ นายอำเภอสายบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมเทพรัตน์ โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี