สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมรำลึกพระคุณครู วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68

สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมรำลึกพระคุณครู วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68

วันที่ 16 มกราคม 2567 นายสท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 “ครูดี สอนดี ศิษย์ดี เรียนดี มีความสุข” ระลึกถึงพระคุณครู กลับไปคารวะครู โดยมี นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

การจัดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ประกอบไปด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์ พิธีบูชาบูรพาจารย์และพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครู ในการนี้ นายสท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานผู้สนับสนุนการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68  นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ และ นางสาวรัญญ์สิรินทร์ ธีราภัทรคุณางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 รับเกียรติบัตรรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ร่วมรับเกียรติบัตรรางวัลต่าง ๆ

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของคุณครู โดยวันครูจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 และในปีนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ปี 2567 ไว้ดังนี้ “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”

ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์

ภาพทั้งหมด

กล้อง สพป.สกลนคร เขต 1

https://photos.app.goo.gl/Tmu3dFuiQtKAhLHdA
กล้อง รร.อนุบาลสกลนคร

https://drive.google.com/drive/folders/1Q41tib3JDYksu_17u_mgJjF5riHcCngs?usp=sharing

กล้อง รร.ท่าแร่ศึกษา

https://photos.app.goo.gl/mJdwX1ahxCf3ohUZ9

กล้อง ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนคร
https://drive.google.com/drive/folders/16_DOZ7JbSjW3CMDUBy2Gd4h19AztRLgZ
กล้อง รร.สกลนครพัฒนาศึกษา

https://drive.google.com/drive/folders/1-0m-x6z5oS5AiTxsgqR2LBQcVbIK7-gx?usp=sharing
นางสาวดุสิดา พุทธิไสย