สพป.สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางสาวเรณู ภู่อ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางสาวณฐมน ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อราชการต่าง ๆ แก่ส่วนราชการอย่างไม่เป็นทางการ และแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ซึ่งกิจกรรมสภากาแฟจะมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพ โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวต้อนรับ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี