สพม.36 ลงนามถวายพระพร

วันที่ 7  พฤษภาคม  2562  นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมลงนามถวายพระพร และถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและร่วมชมการถ่ายทอดสดทางโทรศัฒน์ในวโรกาสที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งพุทไธสวรรค์ปราสาท เพื่อให้ประชาชนได้ถวายพระพรชัยมงคล   ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงราย/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว