เปิดแล้ว….การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ B.T.C

เมื่อ 10 พฤษภาคม 2562  ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C)  รุ่นที่ 1/2562 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในสถานศึกษามีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น  สามารถแต่งตั้งเป็นผู้กำกับลูกเสือของโรงเรียน  และเพื่อบริหารงานลูกเสือใน กองลูกเสือของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือศรีสรรเพชญ  ร่วมกับสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิจิตร และสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 -12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  ณ  ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ   จังหวัดพิจิตร