สพม. 36 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 4  พฤษภาคม  2562  เวลา 07.00 น.  นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ  วัดพระแก้ว  พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว

สอน  นักป