ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2562

วันที่ 8 พฤษภาคม  2562 เวลา 07.30 น.  นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมการประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์   “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 19/2562  ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน /ภาพ-ข่าว