สพม.ตรัง กระบี่ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดกระบี่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 : นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดกระบี่ โดยมี นายพีรพล  จริงจิตร  นายอุทัย  ก่งเซ่ง และนายสุธีรุจ  อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนพนมเบญจา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดกระบี่ กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกระบี่ ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน