สพม.ตรัง กระบี่ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดตรัง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 : นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นายพีรพล  จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดตรัง โดยมี นายสุมิตร  สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายอุทัย  ก่งเซ่ง และนายสุธีรุจ  อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดตรัง กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดตรัง ในระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถและได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน