ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะดำเนินงานเพื่อวางแผนและออกแบบแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา นางรัตติกาล ต้องเซ่งกี่ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะดำเนินงานเพื่อวางแผนและออกแบบแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2 โดยในการประชุมครั้งนี้มีคณะดำเนินงานแกนนำครูคณิตศาสตร์ จากทุกกลุ่มโรงเรียน จำนวน 30 คน ซึ่งได้วางแผนแนวทางการจัดอบรมพัฒนาครูเพื่อนำไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนต่อไปและร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรมในวันคณิตศาสตร์โลกต่อไป