สพป.สิงห์บุรี ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียน โรงเรียนวัดตึกราชา

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2567 เวลา 17.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายสยาม สุ่มงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายเพิ่มศักดิ์ บัวรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตึกราชา และคณะครู ร่วมเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนวัดตึกราชา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีเร่งด่วน ราย เด็กชายนเรศ ทองอร่าม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตึกราชา เนื่องจากมีความยากจนและลำบากในการดำรงชีวิต โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดสิงห์บุรี กาชาดจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ณ บ้านพักเลขที่ 164/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี