“เพชรยอดมงกุฎร้อยกรอง” ประจำปี 2561

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับ นายรัตนชัย  พรรณสาร  และนางสาวปัณณพร  จุ้ยสาย นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ได้รับเชิดชูเกียรติเป็น “เพชรยอดมงกุฎร้อยกรอง” ประจำปี 2561 เนื่องในวันยุวกวี ครั้งที่ 41 สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ร่วมกับ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุงเทพมหานครในวันที่ 18 สิงหาคม 2561