การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ประจำปี 2561

นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร  ครู  แสดงความยินดีกับ ด.ช. ธิติวุฒิ  ศรีบูรพาภิรมย์ นักเรียนชั้น ม.3/2 และ ด.ช. ภัคพล  ขันธบรรพ นักเรียนชั้น ม.3/8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ประจำปี 2561 เป็นทุนการศึกษา 1,500 บาท และเกียรติบัตร จัดโดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ในการการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายห้องสมุดอาเซียนประจำปี 2561 ในงานเดียวกันนี้มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 83 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 39 โรงเรียน และโรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดอาเซียนทั่วประเทศ จำนวน 44 โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย เป็นโรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดอาเซียนเพียงโรงเรียนเดียวที่ผ่านเข้ารอบ จากทั้งหมด 44 โรงเรียน .