การพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ.OBE ONE TEAM ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากรการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ.OBE ONE TEAM (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ระยะที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลการเรียนรู้ในสภาพจริงและการนำเสนอ Case Study คณะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 14 ท่าน ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1