ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 เยี่ยมสนามสอบฯ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ในฐานะประธานศูนย์สอบลำปาง เขต 1 เยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์สอบลำปาง เขต 1 ซึ่งในวันนี้เป็นการทดสอบฯ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ศูนย์สอบอำเภอเมืองลำปาง ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก และศูนย์สอบอำเภอห้างฉัตร ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานการทดสอบฯ