สพป.สุรินทร์ เขต 3 จัดสอบ O-net ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ม.3

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 พร้อมด้วย นายพิชิต หอมนวล รองผอ.สพป., นายเดชา การรัมย์ รองผอ.สพป., นายสำราญ อยู่นาน รองผอ.สพป. และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ร่วมออกติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้กำลังใจ รับทราบข้อมูล แก้ไขปัญหาที่พบในระหว่างการสอบ ซึ่งวันนี้ เป็นการสอบในระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนักเรียนสมัครเข้าสอบ จำนวน 1,378 คน (จำนวนห้องสอบ 53 ห้อง) ใน 6 อำเภอ ทั้งนี้ ผอ.สพป. ได้ออกตรวจเยี่ยมในสนามสอบโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ และสนามสอบโรงเรียนบ้านสะเดา อ.บัวเชด ซึ่งในภาพรวมทุกสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการรักษาความปลอดภัยระหว่างการสอบฯ ด้วย https://www.facebook.com/prsurin3/posts/pfbid02TjeejtrJ3aCjTePrYwmPpSHcDYhWffwca4CHHdUec6sGXkj6JcGj3oV3MAGEtB78l