สพป.สุรินทร์ เขต 3 จัดสอบ RT ปีการศึกษา 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านโคกสะอาด, โรงเรียนบ้านด่าน และโรงเรียนบ้านเกษตรถาวร ซึ่งการสอบประเมินในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ ผอ.สพป. ได้นิเทศชั้นเรียนในทุกระดับชั้น ด้วยกระบวนการนิเทศ รูปแบบ INNOVATION โดยการมีส่วนร่วมผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างสูงยิ่ง https://www.facebook.com/prsurin3/posts/pfbid02FrRhboH2TtQGw2AyZHmxbb72CupdJ1AFsbUsLM77htXH4KRL17TSQHxA4jwe4Fezl