สพป.ยะลา เขต 3 ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2566

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2566 โดยมี นายสราวุธ ยอดรักษ์ ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ประธานศูนย์สอบ พร้อมด้วย ดร.วัชระ จันทรัตน์ นางปัฏศิกาญจน์ แก้วประเสริฐ นายกิตติโชค เกศศรีพงษ์ศา รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ร่วมตรวจเยี่ยมสนามการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 มีสนามสอบทั้งสิ้น 6 สนาม ได้แก่ สนามสอบอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) สนามสอบบ้านอัยเยอร์เวง สนามสอบบ้านโต และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 มีสนามสอบทั้งสิ้น 3 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) สนามสอบบ้านจุโป และสนามสอบบ้านเยาะ