การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิด ทั้งนี้ได้แจ้งข้อราชการเพื่อนำสู่การปฏิบัติ และมอบนโยบายด้านต่าง ๆ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอสบเมย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร