ผู้ตรวจราชการ ศธ. “สุรศักดิ์ อินศรีไกร” เข้าตรวจราชการติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย สพป.เพชรบุรี เขต 1 “พิฑูรย์ อุตม์อ่าง” ต้อนรับ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ ดร.กชพร มั่งประเสริฐ นางอภิญญา เกษมพร และนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เดินทางตรวจราชการ และติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 อาทิ นโยบายลดภาระครู นโยบายลดภาระนักเรียน นโยบายการศึกษาของรัฐบาล และข้อสั่งการและนโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเสนอนะแนวทาง การพัฒนาจุดเด่น และจุดพัฒนา

…โดยมี นายรุซลัญน์ เจ๊ะมิ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นางเครือชุลี เรืองแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา นางวีรยา ทองนวล และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมให้การต้อนรับด้วย  ซึ่งการตรวจราชการและติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 นำเสนอ
รุชลัญน์ เจ๊ะมิ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
กชพร มั่งประเสริฐ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1
อภิญญา เกษมพร รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1
กานดา ดาราพันธ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1