สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรม “สพฐ. รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพ”

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  เวลา ๐๙.๓๐ น.

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๔  นำโดย  นายชวลิต  เจนเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔  นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกิจกรรม  สพฐ รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพ”  ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔