สพป.ชลบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1

สพป.ชลบุรี เขต 1 ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 และศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อกำกับ ติดตาม พร้อมทั้งให้กำลังใจข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในระดับสนามสอบให้มีความเรียบร้อยเป็นไปตามข้อปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด