สพป.พัทลุง เขต 1 ชี้แจง ทำความเข้าใจ มาตรการและแนวทางรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรียกเว้นให้ครูไม่ต้องอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายอำนาจ สุทิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 มอบหมาย นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดอำเภอควนขนุน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมี พ.ต.อ. สการียา ยูโซ๊ะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรควนขนุน พร้อมคณะ ได้ชี้แจง ทำความเข้าใจ มาตรการและแนวทางรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรียกเว้นให้ครูไม่ต้องอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ