สพป.พิจิตร เขต 1 รวมใจ “สพฐ.รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ”

14 และ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ นางสาวบุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำทีมบุคลากรจัดกิจกรรม “สพฐ.รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ”โดยการสวมเสื้อสีม่วง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันอันเป็นที่รักและเทิดทูนของพวกเราทุกคน ณ  สพป.พิจิตร เขต 1