ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM

15-17 กุมภาพันธ์ 2567 นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ระยะที่ 3 การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร