พิษณุโลก เขต 2 รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหาร และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมใจใส่เสื้อผ้าสีม่วง “รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ” เพื่อเทิดทูนพระเกียรติ และแสดงพลังความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รัก และเทิดทูนยิ่ง