สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ดร.เอกวัฒน์  ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2567 มีรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1  สพป.ชลบุรี เขต 1