สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3

20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องชาละวัน นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงการบริหารจัดการระดับศูนย์สอบ การตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ เพื่อให้การประเมินมีมาตรฐาน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ถูกต้องตรงตามความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน โดยมีครูวิชาการหรือครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าประชุมจำนวน 2 รุ่นๆ ที่ 1 โรงเรียนในสังกัดอำเภอเมือง สากเหล็ก และวังทรายพูน จำนวน 60 คน รุ่นที่ 2 โรงเรียนในสังกัดอำเภอโพธิ์ประทับช้าง สามง่าม และวชิรบารมี จำนวน 67 คน