ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โดย นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมมณีโชติรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1