สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมสะท้อนผลหลังการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายรังสรรค์ คำชาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมสะท้อนผลหลังการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) (After Action Review : AAR) และการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน ดำเนินการประชุมโดยคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑