ประชุม อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายนรา เหล่าวิชยา เป็นประธาน และนายรังสรรค์ คำชาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายวิทยา เอี้ยงหมี รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณางานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1