สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติให้กำลังใจและกล่าวต้อนรับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด ที่ 3 (รอบสุดท้าย) ประจำปี ๒๕๖๖

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567  ดร. สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางพัชรินทร์ สามะณี รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 และคณะ ร่วมเป็นเกียรติ ให้กำลังใจและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัด ที่ 3 โรงเรียนขนาดใหญ่ (รอบสุดท้าย) รายเด็กหญิงจิดาภา วิจิตร โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมอบหมายให้นายอดุลย์ ลมงาม รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 2 และคณะ ร่วมเป็นเกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัด ที่ 3 โรงเรียนขนาดเล็ก (รอบสุดท้าย) รายเด็กหญิงศิรดา หนูเหมือน นักเรียนโรงเรียนบ้านอู่ตะเภา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน โรงเรียนดังกล่าวให้การต้อนรับ ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2