สพป.สมุทรสาคร – ภารกิจ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสาคร ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมงานแสดงสัมฤทธิ์ผลของโรงเรียนคุณภาพ พิธีเปิดห้องประชุมและเรือนอาชีพ โดย นางกัญญ์ณิชา ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองซื่อ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนวของ สพฐ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านคลองชื่อ (ประสาธชำนาญราษฎร์บำรุง) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

งานแสดงสัมฤทธิ์ผลของโรงเรียนคุณภาพ