พิษณุโลก 2 เปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ปี 2567

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567 โดย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวรายงานเพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา อีกทั้งป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้ โดยจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามโรงเรียนบ้านดินทอง และสนามโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง