ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายเร่งด่วน และแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนายอรัญ เทือกขันตี และนายชัยยงค์ คลังกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยคณะประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย