สพป.สมุทรสาคร – ภารกิจ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสาคร ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายพิทักษ์ ทวีแสง และ ว่าที่ร้อยเอก วีรธนา นรากรณ์ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ร่วมกับ นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ วัดใหญ่บ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร

ประชุมขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๑. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน RRS OPEN HOUSE 66 เปิดเรือน เยือนราษฎร์รังสรรค์ โดยมี นายชาตรี ม่วงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

RRS OPEN HOUSE 66

๒. เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์ คณะกรรมการดำเนินงานตรวจสอบเอกสารผลงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อเข้ารับตราพระราชทานฯ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม (ชั้น ๒) สพป.สมุทรสาคร โดยมี ครูผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย