ผอ.สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 และคณะร่วมเป็นเกียรติ ให้กำลังใจการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด ที่ 3 ประจำปี ๒๕๖๖ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  ดร. สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายภูริพัฒน์ บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 และนางกนกพัชร ณ นคร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษร่วมเป็นเกียรติ ให้กำลังใจและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัด ที่ 3 (รอบสุดท้าย) โรงเรียนวัดวิโรจนาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยมีนายสมชาย สูนกามรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวิโรจนาราม คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายสำนวน ทองศรี นายอำเภอท่าชนะ ร่วมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯดังกล่าวด้วย ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2