ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT : National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT : National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน ทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์และลักษณะทางกายภาพของนักเรียน ให้เป็นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนที่เป็นสนามสอบในสังกัด จำนวน 149 สนามสอบ พร้อมนี้ได้ให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบและคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ดำเนินการสอบ โดยในการทดสอบครั้งนี้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และถูกต้องตรงตามความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน และตรวจเยี่ยมชั้นเรียน