ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 10.30 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2567 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปรึกษากิจการของสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองคาย โดยมีนายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นประธานที่ประชุม ก่อนการประชุมในวันนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กหญิงพรรณธร เสียงเลิศ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย