สพป.ชลบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 และศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อกำกับ ติดตาม พร้อมทั้งให้กำลังใจข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในระดับสนามสอบให้มีความเรียบร้อยเป็นไปตามข้อปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด