สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ประจำเดือนมีนาคม 2567

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ นายภูริพัฒน์ บุญมา นางพัชรินทร์ สามะณี นายอดุลย์ ลมงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ร้องเพลงมาร์ชประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประจำเดือนมีนาคม 2567 พร้อมทั้งพบปะพูดคุยและแจ้งข้อราชการให้บุคลากรทราบ โดยวันนี้ บุคลากรทุกคนร่วมใจใส่เสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภาพ/ข่าว ปชส.สะป.สุราษฎร์ธานี เขต 2