ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะทำงานจัดนิทรรศการ“ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 197 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2567”

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 15.30 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะทำงานจัดนิทรรศการ “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 197 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2567” ระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2567 เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดให้คงอยู่คู่บ้านเมืองหนองคาย ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเป็นประจำทุกปี โดยโรงเรียนได้นำเสนอผลงานของนักเรียน นำผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนผลิตได้หรือมีส่วนร่วม มาจำหน่ายในงานดังกล่าวด้วย ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย