ผอ.สพป.สกลนคร  เขต 2 เป็นประธานกรรมการ ที่ปรึกษา (Coaching Team)

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร  เขต 2 เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนา การศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. (เพิ่มเติม) ผู้รับการประเมิน นายพนม  ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร