สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการนิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ห้องประชุมสะแกกรัง 1

เนื่องด้วย สพป.อุทัยธานี เขต 1 มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน ตลอดจนการทบทวนนโยบาย การจัดทำแผนงาน โครงการ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้ในวันแรกของการเปิดภาคเรียน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา ช่วยเหลือและหาแนวทางแก้ไขให้โรงเรียนต่อไป