ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ตรวจเยี่ยม ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย นายยุทธนา อุทโธ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 นายกสมาคมอำเภอพรรณานิคม ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายและเน้นการศึกษาสู่การปฏิบัติตามบริบทเชิงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ โรงเรียนบ้านหินแตก ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร