สพป. ลพบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมทำบุญวันอังคาร

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายภิญโญ  กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายกิตติภพ สระสงครามภู นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 นำข้าราชการในสำนักงานฯจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำวันอังคาร โดยนิมนต์พระอาจารย์สมหวัง เจ้าอาวาสวัดป่าเนินหาญ อำเภอชัยบาดาล มารับบิณฑบาตและเทศนาธรรม พร้อมสมาทานศีล ณ ห้องประชุมเชิงเขา สพป.ลพบุรี เขต 2