ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เปิดงาน SPS’S OPEN HOUSE DAY

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน SPS’S OPEN HOUSE DAY โรงเรียนวัดสันป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีนางสีดา นันตาเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันป่าสักกล่าวรายงาน ในการนี้ได้มีเจ้าอาวาสวัดสันป่าสัก ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด โดยดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและมีความประพฤติดีของโรงเรียนวัดสันป่าสัก และชมการแสดงของนักเรียน ณ โรงเรียนวัดสันป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน